Skip to main content

Full text of "Prátaí Ṁíċíl Ṫaiḋg"

See other formats


ited by the Commissioners of National Education, Ire! 
"v^j^A^w'irAr^v^NA^'' QícíL 
AIDJ. (iX^XKeX^ Lill SéAmns x*& •outtgAitl, s -An cé a -pcniot) " t)eipc pe^fi ó'n •oCuaic," " Cat>5 v^ft-a." 
" CAtaift Conjioí " 1 " An LeA&Ajt Caince." tUAC pinsmn 
^ALLON & Co., Ltd., School Publishers, * 

fMm DUBLIN AND BELFAST. I905. 
RICE TO NATIONAL SCHOOLS, ONE PENNY. a 5Aet)it5eomí, 
J Zri Ql Ait) eArh jgoltns. 

ttfonn SAetntg óíiasua i t>éAntA 
tmíogrhAti Ann. 

— * — 

pijinn An cóip. 

com Ann nA sstiítteAnn SAe-OiLge. 

IRISH TEXT SOCIETY. 

Established for the publication of Irish Texts, with 
Translations, Notes, and Glossaries. 

PUBLICATIONS, 

VOL. I.— "510IIA An £11154 -j e&oZK& ctoinne m§ n^ 
h-lOtttlAi*óe." Two 16th and 17th century Romances. 
Edited by Douglas Hyde, LL.D. (Issued 1899.) 

VOL. II,— " pLet) bmciietTO." Edited by George Henderson, 
M.A., Ph.D. (Issued 1839). 

VOL. III.— " TjÁnCA AOt)A5Áin trí nACAIlle." Complete 
Edition. Edited by Rev. P. S. Dinneen, M.A. (Issued 1900). 

VOL, IV. — "-portAS pe*\SA AR éminn, or Geoffrey Heating's 
" History of Ireland." Edited by David Coi^yn, M.R.I. A. 
(Vol. for 1901 now ready.) 

VOL. V. — "TjUAtiAme pntl." Edited by John MacNeill, B.A. 
(Part I. will form the Society's Vol. for 1902.) 

The annual subscription of 7/6 entitles to all publications for the current year. 
All who are interested in the preservation and publication of Irish manuscripts 
should join the Society. The Society are also bringing out an Irish-English 
Pocket Dictionary of the modern Language, edited by Rev. P. S. Dinnssn, M.A. 

Intending subscribers should communicate with the Hon. Sec. — 

Miss ELEANOR HULL, 20 Hanover S</., London, S.W. pnÁCAí rhícít cai"ó5, 

<s€X. Ó JOvs 

óéAmus ha TwttgAitL, 

An zé a fcftíob "teijtc ft&y ó'n ^Cuaic," " Ca-ój J^atxv,' 
"CACAip Conpoí" i " Ar\ leAtbdji CAince." <( An ClAi-óeAtfi Sotuip," AibpeÁn 9 — t)e-Atr-Aine 7 

1904. FALLON & CO., LIMITED, 

SCHOOL PUBLISHERS, 

DUBLIN AND BELFAST. 

1904. Pi 
.B55, 

It ÓlHt: 

An Ctó-ótitwArm (CeofiAncA), cló-oótpí ^Ae-éitje 

1904. 80328 X5k ttluinncif tiA J^e-oil^e : 

Seo outfit» P|\4uaí 
iflíóít Ú^1*Ó5, A?;ur mÁ éitMge-ánn teo 50 tn^it 
b'fémip 50 mbeAt) fé *oe rhifne^ó OfiAinn Da^p^ 
De>A5 eile a óup 'pan ^P na 'rmixM-ó. 

Demc v^ak 

íTleiteArh, 1904.. Pjiácaí rhícít caitds. i. 1p móit if cuirmn liom-p^ T)acat> blt<vó*Mi ó fom 
^noip, ntu\ip a bí f50il ptnnce 45 Cpoip n& SeAnA- 
Clu^nac. T)o b'é T)iApm<MT) 5 ejknn c^6 An m-áijipcip 
pinnce 7 ip "Oóit; liotn supb' é Uomáp na t)ó An 
píobaipe. SlÁn beo leip -An aimpip út>, ip 'mó con a 
óuin ».\n f^oj^l "oe ó poin, 1 1 f F^"04 pán^c ^coit) 
f5<Mpi^ce n^ bUAÓA\ll'\ ó^a -j n^ CAiliní 054 4 bíot) 
bAiUgce 54c r\\ÁtnónA ^5 <\n ^Cpoip. 

Ip bAOj;U\c 50 bpuil móp-cufo aca pínce pé'n ^cpé 
1 45 CAb<Mpc Ati péip, ^cc pé 'ca m^pb nó beo iat), 
CAg^nn ru\ Deop^ im' púilib nu^ip a cuiriwi£im a\\ <\n 
peAn-^impip, *j mipe im' 5<\ppún 45 fume a\\ An 
^cl-AiX)e 7 b'pémip anoip 7 ^pípc 05 C4iíearh p^p-aic nó 
c<vopÁin Le s^npún eite a bí mA\\ mé péin, 50 né«.vo- 
cpom ^epeAC a\\ a" 5cUM"óe die, a\\ m'dt^Mt) c\nonn. 
ttí péiTHp ce^nn cpíon^ a cup a\\ column 015 "| pm nu\p 
ip pe^pp An PSéal. C^s^nn annpó 7 AnA\te avl 
cpAO^^iL Iuaú 50 Leop opA.\mn. 

t)í XTHceÁl CAit>5 'na pgotáipe 4p an P501I -j bó pó- 
■óeap ^n pinnceoip é ÍTIíCeál. tlí paib pé pó-áp"o nÁ 
pó-te^g^ptó, <.\Cc bí pé AnA-óop-é-ADCpom 7 ní p^ib 
bu4ó<MlL X)Á riiéix) pa pApóipce p^s^t) cop iomp^p5<\l4 teir. Yt)á\y if gn-AtAó te bó5AnAi£ nA cuaía nf nAib 
An c-AinseAT) nó--plúinreAó a$ tTlíóeÁl. tlí nAib A5 
AtAin tflíóíl aóc féAn cní mbó 1 cApAll. t)í nAol 'tiA 
£óca Aige, Aéc ceArcuij ratting uai*ó te cAbAinc "oo'n 
tfiÁi5ircin-ninnce 1 n*oeine r\A reAócrhAine, A^ur 1 
gce-Ann reAcctfiAin' eite beA"ó iaóaIX Ain fSiUing a 
beic Aige 1 scorhAin An píobAine. 'tlA ceAnncA fo ir 
•OÓ1J5 Uom 50 nAib ceirnún ir teAt-jbingne rriAn f5 ó F 
nA óoinmb a$ SciobnA Ó tTlúnnÁin — mAn bí tTHúeAL 
EAn éif copnuigte a\k beit A5 ól cobAC. 

t>\ tTlíóeÁl bocc 1 5cnuAit)-óÁr. t)e<vó nÁine 'n 
•oorhAin Ain niAnA mbeAt) An c-AinseAt) Aise le cun 
fó £Iaca cnÁcnónA T)é T)orhnAig, aóc cá nAib An 
c-AingeAT) le t?Á£Áil? tlí nAib Aon bneit Atge An é 
fájjail ó n' AtAin. tltiAin a bí Ua-ój; a' tflAéAij; 'n 
ó^Án^ó, ní nAib fA jbAnóirce néice bA rhó 'nÁ é f éin 
T)'péA'0|rx\x) ré par ninnce a •óé-AnArh An fcóin ptÁrA 
Agur nAó món An bAnn óomnteonA, aóc Anoir b'feann 
teif An c-Ain^eAT) a óAiteArii leir An AbAinn 'ni é a 
tAbAinc "oo ^íobAine 'nA *oo rhAigifcin nmnce 
At^f Aicpce a bí óorh *oíorhAOin le bACAó a' rhÁtA. 

T)Á mbeAt) tiA ceAncA A5 bneit 'se n-A rhAtAin 
t-ábAnpA'ó rire An ratling -oo itlíóeÁt, aóc ní nAbAT>An 
-] ó bí conóin A5 5 0í3nA1c nA n "Ub winti, ní féA'OfA'ó 
f í a tuitleA'ó lAnnAit) An §ot>nAic óun 50 mbeAt) "oonn 
ub Aici le CAbAinc *oi, "o'fonn í bogAt), — -j níop 
b'finnirc An cfeAn-beAn a bogAt). 

t)í piopA beAg A5 SciAbnA ó ttlúnnÁin 1 n-Aice nA 
Cnoire. t)íot) cobAC ir píopAí A^e, AnÁn ir CAe ir piwcne. 1p lom-ód btnltin a óeannui§eAp uaitÍ), t "oá 
mbe<yó LeAt-píngne 454m bí mipleÁin te ceannao ó 
Scia&iia nó ó n-<\ rhnáOl. t)íot) mo rhÁÚAin 45 pÁ"ó 
Supb' í Sile cpíona, mÁcaip SciAbn^A tmi n^ mipleá»n 
dó, Agup ní p^ib ah cpe^n-be^n pó-51-An. tlí fe-ATMp 
an 45 ir>A5v\t) nó "OÁipípib a bíot) mo rriÁtAip, aóc pé 
p^é^l é, ní pe<\c*\-pA Síle cpiona 45 ■oé-An^rh n<\ 
rmpleÁn i ní bpuAipeap péin Aon "opoc-btóp pixirii optv\. 
"Oeipcí 50 mbíot) poicín Á t)íol 45 Sa^bnA, aóc ní 
■0015 Uom péin 50 mbíot). Uá piop ^5^™ sup tÁimg 
tiA póití a\\ a tó'\\ oi"óce um Hernials, puaipeaT^p 
meAT)-Af rhóp LÁn -oe s^bÁile: bpipeaD^p An rhe<V0Att *] 
•oóifvceA"0-A|\ An j^bÁile, m^n t>eAt> ^up A"ót)Ap poicín 
a "óéAnArh bí Ann, acc Áp n"oói5 bí -An p^o^Al 45 
mA^At) pé ce^nn íua 5Conpc<.\bl<v A^uy An bob 
buAlATb a\\\ rr\A\\ ^eAll a\\ u poicín n^Cpoipe." tti p.Aib 
a leicéi"o "oe IÁ ppóipt f^ pMpóipce noirmp 'nÁ 
pom, -j bi Ann IÁ tiA cúince. 'Siad ha giuiptipi bí 
LÁicpeac nÁ Ci^nÓ tTlAcJArrin-A 1 Sé^mup ó Seocput;<yó 
— beipc 50 p^ib pean-eotAp aca ap poicín. Hu^in a 
bí Sé^muf 'na g^nfun, bíot) a rhumncip 45 "oeAnótfi 
poicín 50 CIU5 cuap 1 liop te^rhÁin,"] nil pioc T)'-ArhnAf 
nÁ gun tnmic "oo bl^ip Ci^n An "Opúccín Sléibe. 

II. 

Do 5U\0"ó<vó a\\ SdAbnA ó ttlúpnáin. 
" Se*vó, a SciAbnó," App^ Cu\n 45 te-Arh-giini'óe, 
" cá beiptA opc anoip nó piArii." 8 

" AmbAYA r\Aó £>|:uit póf, a "óuine UAfAit," A^fA 
SziA?>r\A 50 T)AnA. 

" Sé *oein An pÁipéAfi po 50 fiAbAip-pe ^5 "oéAnArfi 
uifge-be-dtA 5^n óe<vo Ag Cpoif nA SeAnA-CtuAnAC 
peACcriiAin if IÁ 'rroiu." 

w ílí p^t)4f, nA btiAt)Ain if IÁ 'troui, 'nA Aon IÁ eite 
acc corn beAg." 

11 X)e\\\ av\ "ouine UAfAL po (an c-oipgeAó) 50 nAbAip, 
acc 50 hÁirtite." 

11 tHco Aige," -Aff^ SciAbnA. 

M Anoip, a 05-ÁtiAi5," -Apr-A CiAn le CAipcín 05 nA 
bpóilí, " cat) cá te \\Át> A^AZ-r a 1 *ocAob v\a cúif e peo ? " 

" JZÁ An méit) peo te fiÁt) AgAm, a "óAOine uAiple, 50 
OFUAirteAp A"óbAtt T>éAr\zA biocÁitle 1 "ocij; ^n *ouine 
peo, 5«|\ •óóinceAmAin An pcuip -j gup brtipeAmAifl An 
c-ÁntAó, mAtt bA ceAf\c "oúinn a "óéAnArh.'' 

t)í pop A5 via giúipcípíb 50 rriAic catj a bí f^ 
rheiTjip 1 *oci£ SciAbnA, acc leo5AT)Ap optA beic An^- 

"ÓAtl Aft pATJ. 

App a SéAtnup ó Seoopu^At!) : 

" Catj é -Ati pópc ÁptAC 'riA bpuAipeADAip An pctnp? " 
"Sónc tubán nó ÁptAó rtiAp pin." 
11 Ap fct-Aipip ^n fwo a bí -Ann ? " 
" tlion olAipeAp.'' 

" Cá bpiop T)uic 50 fVAbc-Af Cun poicín a "óéAnAm 
T>e?" 

" CÁ piop AgAm 50 rriAic é." 
" Cé íiia-o a bí te-o' coip? " 
" t)1 beipc conpcAblA " " fofMlll flAT) AnnfO? '* 

"Ci x)uine aca." 

" AbAin teif ceAóc 'n^n látAifl," AnrA CiAn ; *j *oo 
tÁinig, -| fopc nÁine Ain. 
" Ca*o if Ainm -owe ? " 
" tTlíóeÁX Ó T)oóAncAi5." 

I t)puil Aon ní*ó te nÁt) a$ac i -ocAOb nA ctnr > reo ? " 
"ttlAife, nil puinn, a -úuine uAfAiL. t)íor pém -] 

peAn eite Ann 1 -oceAnncA 'n ÓAipcín : ^UAineAmAin 
rónc rctur. niAn a i>eA*ó bAi"óneÁn 1 mei*oin 1 T>cóm a' 
cije, *oo bnireArriAin An rheA*OAn "] *oo óAiteAmAin An 
rcuir. AtriAó An An scAnn-Aoili^." 

" A^ur Anoif , ca*o ótnge gun "óineA&Ain é pn ? " 

"T)'ón'otii£ An c-oip^eAo T)úinn é -óéAnArh." 

" Cat) a bí f a rheix)in ? " 

" Hi £eAT)Af\ 1 gceAnc cat> a tM Ann." 

u An poiuín a bi Ann ? " 

II Híonb' eAt>." 

"A' bpéA-opAi-óe poicín a -óéAnArii *oe? " 

* ílí peAT)An." 

" An ^AbÁite a bí Ann ? " 

"tlí £eAT)An i gceAnc, aóc bA"oeÁptAóte 5x?^4ite nó 
bAi*óneÁn é." 

" An 6uAlAi*óif niArh 50 mbiot) beAn Sc; <vbnA ó 

ttlúnnÁm A5 -oéAnAm gAbÁile 1 gcorhAin nA HodIas? '' 

" 5° "oeiriiin, níon óuaIa, aóc nítim 1 b^AT) rAn Áic 
reo." 

" Co^An," AnfA SéAtnur ó Seoónut;A*ó teir An 
SCAipcín, " An ^a-oa "óuic-re 1 néinmn ? ,J IO 

" tlíl acc nAite ó tAngA AnAll.*' 

*'ó\ ctn^im," xvpf ' av\ siúifcíf. "Anoip, a SciAbnA, 

CAT) *Oei|AeAT1tl.CUf-A ?" 

"tlíl le nÁ*ó AgAtn acc gun "óin ■ouineéicwcAmA'oAn 
■oe'n t)uine UAfAl po. tlí p-AbAf-fA nÁ pei^ Ag 
•oéAtiArh poicín. UA 'poy Ag An fAogAl sun gAbÁile a 
puAin tiA póilí, i triÁ'f niAic Ut)-fe é, a t)Aoine UAirle, 
cuinpeA'o-rA pínmce or corhAin íia cúince cun An fgéil 
reo *oo *óeAnt>u5A*o." 

" tlí %Át> "owe é, a So-AbRA ; ci 'fior AgAinn 50 
mA\t CAnnor rriAn azá An r^eAl." 

" Acc mÁ'r é oun -ocoil é, a "óAOine UAirle," AfirA 
pei5, -j rAOOAn 'nA 511c, " Cé -óíolrAi-ó rmre Af mo 
etui) gAbÁile -j An ortul Aon crÁf Atn le rÁjÁil AgAtn 1 
■ocaod nA mei-one a onireA'ó onm ? " 

'" CAitreAn cú a •óíot, a péis," *1T A ClAtl ó 
IDAtgArhriA. 

" 5 u r A m<Ait A5AC, a t>tnne uAfAil/' A^fA pei5. 

'* SeAT)," Af f A SciAbnA, A5 JAOAll An *oopAf AmAÓ 

tdo '" if reAnn tiom n ^ pÁX) An Lde An tnópt)4it a t>Ainc 
•oe'n boicín SAfAnAij; tro." 

Acc ní íié reo mo rgéAl-rA Anoif acc rgéAl íflícíL 
ÚA1-Ó5 -] An c-AipseAt). 

III. 

t)í 'fMOf A£ ÍTIÍÓeÁt 50 f Alt) A AtAip 1 A tíiÁtAin A5 

-oul 50 C1II OnglAn le pnÁCAí An T)iAtvoAoin feo 
óujAinn. t)íox) nA pnÁCAí 50 pógAncA 1 gcorhnAi'De 
A5 CAT35 a' ÍÍIaóai^. ÓeAp tTlíceÁl ntiAin nÁ j\aio An 
c-AingeAT) le rÁgÁil Aige-r eAn An Aon crli$e eile, nAn 
rhón An peác<vo *óo pic ppÁCAÍ A "oíol "oo pém. flí It 

bex\t> ^on'ne ?a finite aóc é pém f a 'óeAt^fMtip, Cáic, 
•j níop bAOgAt -co ÓÁ1C Aon jeAfvAn a t>é&n&m Aip. 
Cu 4141*6 ITIíceÁt gup teafctng pfiÁCAÍ ó Sciabna ; 
t>u4il f é ^nonn cmge. 

t)í fiop-A SdAbtiA Af\ C-Aob on Y>6t&M(\ i n-Aice na 
Cfvoife, -j t>í a§ £41*65 a' TÍ14óai§ bintte fre^s ifce^ó 
ó'n mbóc4ft, -/ pói-ppín be^s C40t 45 -out C tMrmfiAó 
£41*65 fíof 50 *ocí 411 bóc4f\, *) ní ^X) ó óe4nn 411 
bóitfiín 50 *ocí C-poip 114 Se4n4-Ólu4ri46 a£c leite4*o 
cúpt4 pÁiftce, J^FT^a ^* £41*65 Ó15 t LáiúfieÁn 4n 
ílinnce Óe^gÁin *Ói4fim4*04. 

" Cos-áp 4 SciAttnA," 4^4 ÍT1íóe4t, " .a' 5ce4rmóó4 

p1C pp4C41 ?" 

" tD'féiTnp 50 gceAnnóóAirm rri4tv4 mbei"Oíp f\o-*Ó40f\ ; 
4óc C4 b-puil fixvo te -p4$4il ?" 
" U4im-fe." 

M C-4 t>p«A1t\1f lAT) ?" 

" I1a6 ctim4 "óuic-f e fin ?" 
" tTUfibó'is c-4t4it> tú." 
" ílí b40$4t -oom." 

11 CxVO C4 U41C 4f\ T14 pfláC4l ?" 

1 tlít 4óc le.at-óopóin." 

" t)ío*6 fé 'oa majASxVó, aóc C4itpp-re iat) a 
t4b4if»c 4tinpo." 

" ílí fé4-o-p4imi é fin 4 *6é4ti4rh, a Sci4br.4, "j 
T/fé4*o-p4-t\4 411 c-AfAt 4 óu|\ 'n-A ^coin-nib óorh fxvoa 
te ce-Ann 4ti bóitf\ín. v 

" tlí óuifpe-A*o, a rfiic ó, m^ 'oá ^cuitvptin if 
bAoSLAó 50 mb4*ó t)éme be4*ú an rséat Ofvrn tia m4f\ a 12 

óí rséat An £oidn ; aóc •oéAnpAT) An méi*o feo "ótnc, 
t^fonn mifni$ a cun one ; nA£A*o leAt-rlige. tHcó 
An cIiao AgAC-fA An £aod An bótAin A5 ceAnn LáitneÁn 
a' Hmnce, *j beA"o-rA 1*0' óomnit» Ann." 

" t)'pe^|\ Uom x>Á gctnnteÁ An c-AfAl im' coinnib 
50 ceAnn An oóitnín." 

"An AnitAi*© AriieAfAnn cú gA'OAi'óe a "OéAnAfh T)fom 
of córiiAin An jí>obAil ? Ha^at) leAc-fl3$e, acc nf 
nA§Ai"o coircéim níof riA." 

" SeA"ó ; bío-ó ré mAn fin. t>ei*ó nVAtaift 1 mo 
rh-átAin 1 5C1U On^lAn cnÁtnónA THAfvoAOin "] beAT>-f a 
I An cUad pnÁCAÍ AgAm aa ctAi'óe LáitneÁn a' ttmnce 
An ttnge nA gnéine." 

" Agtir beAD-f a Ann norhAc," AnrA SciAbnA. 

tluAin a tAimg An "OiAjvoAOin bí muinncin CAit>5 a' 
ttlAóAij 50 gnótAó Ag ullrhugAt) 1 gcórtiAif An 
tnAngAit). 

t)í Ca-ós péw, mA f DA $n^tAó teif, a -o'lAnnAit) 
beit tAlt Y 1 frptir ; acc 1 n*oeine tiAn tALl bí nA 
pnACAÍ 50 léin irci£ fA cnucAilt Aige, 50 peifcijte 
ceAngAitce. 

Óuin tTHóeÁt rop ctn£e irceAÓ 1 mátA ; cuip fé 
An mÁtA ctnje irceAó f a cnucAiU, mAn fui'óeACAn *oa 
rh^tAin : *oo focnuig ré a riiÁtAin 50 cúnAtriAC } i\a 
rtn*oeAóAn -] reo cun pubAit ia*o, peig 'nA ftn*óe ifnj 
fA cnucAitt 50 rocAinrÁrcA, t Ca*ó5 -j sneim aa óeAnn 
An óApAittín Aige cun 50 nAbA*OAn tíop An An mbótAn. 

" A tílícíL !" Anf a CA-óg, -j é Ag cun An bannnAig 
AmAó *óe, u nÁ 'oeAnmA'o nA pnACAÍ — níon rhirce ia*o 
50 téin *o'iompAil -] t\A péACÁm a OAinc T>íot> " 13 

"ó! nÁ bío-ó e^gtA one, a ac-aia, ní b^o^^l -oorii- 
f a nA p\\áza\ a ■óeAnrrnvo." 

" A^uf, a ttlícít," .AnpA peig, " ciomÁin tiA bA 4 
b-Aile 1 n-Atn, ní be.t) Aon 'ne cun ixvo a Cf\ut),A"ó aiiocc 
acc Cáic." 

" ^5 w f, ^ tflícíl, Aff-A 'Ca-ó^, " le ne-Agl-A nÁ beinn- 
fe f<\ bAile i n-Atn, "oún an be^nnA 50 tr\A\t an an 
T)cu.Afi, no bj\ifpn!) An bf.ATMi'óe ú*o 5 e ^ 1 °' A ^ ^mAC." 

" 'OéAnp.A'o-f.A f^n," A\\fA tTlíceÁl. 

IV. 

tlu-Ain a bícodn imtijte cnom tTlíceÁl a\\ t\a 
ppÁZAí. "O'tompuij fé An cúit An p<vo -j b^in fé n*\ 
péACÁin t)íob. T)o Uon fé cúpla ctiAb 1 gcorh-Ain 
ifi^fgAit) tiA fCACcrhAine reo cuj-Ainn -\ "oo Uon fé 
cli-áb "oo péin corn m.Aic. 

íluxMp -a cÁmij; ^n enactions, 1 An jni^n 45 "oul pé, 
•o'Án-ouis tTlíceÁl Leif -An cliab ^n a "órvom -) fíof leif 
-Ati bóicnín. t)í -An c-uaLac cnom, ,acc mÁ bí péin ní 
n<Aib TTlíóeÁl 1 bp-AT) cun gun bain fé AtriAó -An bot^n. 
Sian teir* an bóc-Af món. 1f ^n éigm a n-Aib f é .aj 
cúinne au LAicne.Áin nuA\n -a cuaIait) fe An cnuc-Aill-Ag 
ce-Aóc cuige -Ani^n. 

" ScubnA i An r-AfAl aza -Ann," an reifean teif 
péin. T)o te-An fé .Ain camAillin eile. "Do fCAt) fé 
50 nob^nn -j cuin fé clu^f le néifce-ACC Ain fern. 
"O'xMtin fé cn-Ag nA cnucAilleac -] cu-AlAit) fé " nup a 
c.Ap.Aillín " ó n' -At-Aif "] An c-ApAllm 45 fOT>-An 50 
fOCAip fu-Airhne-Af-AC. 

" C-Áim cnocc-A Anoif nó niArii," avva tTlíce-Ál, " nil M 

■out Af AgAm ; if DAon ACAim aj; ceAnnAC mo cot)' 
ninnce. tTlÁ leAnAim onm beAD jréin ir m'AtAin An 
ajaid a óéite 1 gcionn nóimit, *] ni tiAon riiAic Dom 
plteAD, béAnpAiD ré onm ; cad a DéAnj?AD ?" 

t)í D15 món iDin An mbócAn "| clAiDe nA pÁince, i 
niAnA mbeAD 50 nAib D'íréADjrAD ÍTIíceÁl An ctiAb a 
CAiteArh cAob ifci5 De'n clAiDe. Cuin av\ c-eA5U\ 
ne-áfvc 'tia séA^Aib, do fleAriinuij; ré pop snuAD au 
bócAin, D'ÁnDinj ré An cliAb An a mum -j do leAg pé 
cón av\ cléib ^p mullAC aii ctAiDe -7 do caic An ctu\b 
-\ a nAib Ann irceAé r a pÁi^c, -j ní cúirge bíoDAn ifC'5 
'nÁ do léitn reireAn tAn clAiDe 'nA udiaid. tlí nAib 
l*é acc ircij ntiAin a bí An CApAtlUn A5 ceAóc a leit 
cnige ó CAfAD aii bótAin te bAif ptull An t;Ainbéit. 

11 TVfóbAin Dom,'' a\\ reireAn nuAin a cuaIaid ré 
" llUp A CApAllin " "J Ar\ CApAll 'f An cnucAilt, A5 

^AbÁil roin uaid 1 n-Aice An jAnnDA Áijvo. 

T)'£An r é CAtriAll 'péAÓAinc ah nAib SciAbnA A5 ceAóc, 
acc ní nAib. "Oo cnotn tTlíceÁl An riA ppÁCAÍ a 

bAlllUJAD"] An fAID A bí fé Ag bAlllU^AD bí A full 1 

n-ÁinDe Aige. HtiAin nÁ nAib SciAbnA A5 ceAóc, AnfA 
HlíceÁL leir péin, " 1DA 'r cleAf acá ré cun nneAncA 
onm-fA beAD-fA fUA, te SciAbnA." X)o cuin ré Doun 
pnÁCAÍ tíor 1 Dcóm An cléib. AnnrAn do caic fé 
irceAC Ann Donn doc ~\ do lion An cliAb leir nA 
ppÁCAÍ. "Seo 'nip," An feipeAn, " ní mifce Iuaó a 

AlpglD A tAbAinC DO." 

DíneAó 1 An cliAb UoncA Aige connAic ré SciAbnA 
A5 ceAóc óut^e AniAn An a f ocAnAóc. 1 5 

" 'S ^ava -óuic aj; cedóc," AnfA TTIíóeÁt. 

" 1r mmic do bí cú mAll ronA," AfifA SciAbnA. " tlí 
nAib Aon gÁt) te "oe^bA-ó, 50 món-rhón ó bí t>o -óait) Af\ 
An mbótAn. Í1x3kó bneAllAó a GeAt) An r$;éAl A^Am-fA 
*0Á rroéAnpxMnn put) onc-pA "j An c-AfAl a cun a 
•o'lAnnAix!) An óléib. Haó "oeAr -o'pé^cpAt) ré t)^ 
mbuAilpnn-re Asur rn'ArAilín Le c'AtAin fA bóicnín.'' 

4< t)puil An leAt-conóm a$ac? '' 

"tlít, aóc cá t>Á frilling A5<*m -ouic. Cá 'poy a^az 
50 bpuiL nAOl A^Am one 1 "OCAOb aíi cob^c." 

" tlí bAojAt -ouic-re é "óeAnmAT) 50 tiÁinice. Seo, 
c'n'om An t-AinseAT) 50 n-Án'oóCAt) An clu\b one." 

M Seo -óuic é* 

"5 U P A itiaiC -A5A1:. 1f mait A tuilLear é. Uá ré 
corn rriAit A$Ainn An cliAb a cun An bann An ctAit)e. 
Sé ip jreAnnA *óuic-re a "óéAnArh nÁ An cliAb Áfvou5<vó 
leAC ó'n "ocAob eite. "Cá aw "0105 cinim Anoir." 

" 1r "oóóa nÁ puil An cliAb nó-cnom." 

u tTlÁ cá t?ém nAó mAf\ fm ir jreAnnA *óuit-re é ? " 

V. 

Cuin An beinc An cliAb 1 n-áifvoe An An gclAi^oe. 
CuAit) SciAbnA tAn clAi-oe AmAó "j ■o'Án'oui5 leir An 
ctiAb Ap a rhum. l< 5° ti-eini$i"ó An oi"óce leAc, 
a SciAbnA," AnfA ttlíceÁt. " t)A"0 riiAic tiom -oul 
CAmAll ■oe'n bótAn teAc, acc 50 bpuil 'por AgAm 50 
mbeit) m'AtAip Ag bnAit onm nA bA a cun r-A 'otuAn." 

tluAin T)0 cuin SciAbnA An cliAb An a "ónom -j An 
tpuimeACc a bí Ann, \é T)ubAinc ré, " tflAire, mo 5fui*ón cnoi-óe tú, a Thlóíl, cuipip pic ip T>útp-Acc f a 
cli-Ab.'' Hi p-Aib -An *oío5 pó-jl-An *] tug pé 1-AppAóc Ap 
óul i n-.Áip"oe -Ap An mbótAp, acc bí an z-UAlAt pó- 
cpom "j an "0105 pó-*óoirmn. t)í iac-aII ain ^n "oíog -a 
5<.\bÁil fiAf 50 ceop^inn n^ p-Áipce. t)í pé 45 cup 
^Alluip "oe 50 ciuj -j 45 cne-AT)<M§ mAp a be<vó bó 1 
•ocinneap X>o leAg pé au cti-Ab cúplA u-Aip ap ctAfóe 
*.\n bótAip, *oo "óípig pé 4 "ópom, -j "oo cutmil pé -a ju-aU\ 
niAp A pAib xsn rhuicipip A5 tuige aip. 

11u,Aip a ppoip pé a tig péin, ní \\a\X) pa b-Aile 
poimip, acc a rhác-Aip, copcÁinín *mci 1 n-^ice ua cetne 
•7 í as cup otn^ cun T)Atui§te ann. 

" CÁ le<A5p^T) An ctMb, a rh-ÁCAip? " AppA SdAbn^. 

"leAg -Anu^p -Ap -An mbopt) é," app'dn cpe-An-be-An. 

" "Cá pé pó-tpom 1 zá e-Agl-A opm 50 mbpippeat) pé 
<\n bópx)." 

u Apú, cuip uaic, am-Áp rriAp-An cloc-A c-Á ^nn nil An 
c-uaLac corn cpom pAn Ap pAt)." 

" tlí f:e-AT)x\p, acc c-A 'pop 45 ^\m 50 bptul mo "ópom 
bpipce xíavó "j An cpoice.Ann baince "oem' gu^lAinn 45 
An muicipip'' 

"CAit ^nw^p A? at\ úpl-Áp 1AT), at\ cli-Ab *j a bpuil ^nn.'' 

t)o 6-Ait Sci-AbnA .An cti-Ab "oe a$ av\ úplÁp. "Oo puic 
n-A pp.Ac.Ai A]\ puit) -An cije, *] ■oo'óin n<\ cloc-A An cle^p 
cexVonA. T)o léim -ÓÁ cloic ipce.AC pA ceine •] *oo 
P5AipeAT)Ap An ceine .ahi-ac Ap An "oceince-dn. 

-6óc níopb' é peo An euro b-A meAp^ De'n pgéAt. 
f)u-Ait cnApÁn tnóp ctoice -An copaÁn t bpip 'n^ 
pmiT)ipíníb é. *7 

"^MlittA," &W A Site, "An An buite acaoi, nó An 
ArhtAit) a rheArAnn cú mé a rhAntiugAio? " 

T)o leAt a fúile ^n SciAtmA. "O'féAó fé An An 
T)ceine, Agur "o'féAó ré An An gconcAn -] connAic ré 
An u t)úcnAóc'' a £>í fA cliAb. 

11 tílAire, mile mí-cotnom onc-r a, a ttlícít, man ircú 
An nósAine cníocnuigte. Aóc beA-o-pA ruAf teac." 

11 CAnnof ? " AnrA Site. 

" "Oéin 50 tDíneAó, a bniottÁin, i til 1*0' ceAp-mAgAfó 
a$ cnuinniu^At) nA Cnoire T)é "OorhnAíg. tlit Aon ni*ó 
níof oíneArhnAige "óuic-fe Anoir nÁ "oo OéAl a óoimeÁt) 
DúncA " 

" t)'péiT)in 50 tipuit An ceAnc ajac, a rhAtAin, acc 
mAnóóóAi-ó peig mé mAn £eAtt An An sconcÁn." 

"CuiLLeAt) 'n cubAirce £u$ac, aóc níL tei$eAf Ain 
Atioir : — 

" 'tlíl mAiteAr beit Ag feAnéuf 

HuAin a tn'onn An AnAÓAin -oéAncA.' " 

An ron n ^n Le'5 SctAbnA 5105 Af 1 t)CAob nA 
bpf\ÁCAí, "oo fgéit An rgéAt AmAC Ain 1 gcumA éicinc, 
1 bA rhinic nA córhAnrAin Ag mAgAt) pé SciAbnA Agur 
pnAcAí ÍTIícíl Cait!)5. 

Sin é mo pgéAl-rA, ^ mÁ cá b|\éA5 Ann bícró. 

(Cfíoé). 

t>emc feAti i8 poctómín. S5f Ait, a scraw. 

CA-ójtÁn, a small piece of dry turf. 

.dtitifio 1 AtiAite, trouble and worry. 

CeAJAftCA, stout. 

lomftAfgAtA, g£fl. of lomjiAfjÁil, wrestling 

Héice, a rake. 

-AlpjiAicpte, rascals. 

poiti, Police. 

ttteA-OAji, mei-ope, mei-oiji, a churn. 

5AbÁile, barm 

"Ofiúiccín fléibe, mountain dew. 

SciAtinA, Stephen. 

1 •oceAtincA, together with 

bAi-ójteÁn, flummery. 

CAjtn-AoiLij, a dung-hill. 

*OeA|itAC (T>eAmA|\tAc, -oeAtlfiAtAc), like 

ITIófvóÁit, pride. 

pic, a peck of potatoes (10 stonel. 

^a-oa fÁnAC, wide apart. 

póijipn bóicfiín, a narrow lane. 

If cuimin liom, I remember. 

A$ CAbAijtc au p éiji, growing grass (buried), 

puiftipc, easy. 

gmifcífíb, dativt, Justices, Magistrates. 

^AobAfi, edge. 

geAjiÁn, complaint. 

bAnnjiAc (gen. bAiiti^Aij), a farm yard. 

"O'fonn, for the purpose of. 

Coipcéim, a step. 

A5 «ItnmJA-ó, getting r«ady. 

C^ucAitt, a cart. 19 

peifci^ce, tightened, tidied. 

CufiamAC, carefully. 

péACÁin, sprouts. 

lompÁit, turning. 

Cuaji, a " mocking n field, a field into which cows are put to rest 
at night. 

tDfiA-OAi-óe, a thief. 

geA-oAc, a name given to a saddle backed cow 

go hob Ann, suddenly. 

SuAinineAfAé, quietly. 

béAftf aix> fé 041m, he'll overtake rae. 

ptteA-o, returning. 

X)i'5 — ^oíoj, a dike, trench. 

JéAjAib, dat. fl. «/jéAj, a limb. 

SleAtnnAij, slipped. 

1meA|icA, played, gen. o/imijtc, play. ] 

T)'fóbAijt -óom, I had like to. 

CubÁn, a tub. 

pinnice, witnesses. 

5^uat), brink. 

gAifibéAl, gravel ; pott A'JAifibéit, the gravel-pit. 

muicijtif, the hanger or a handle of a CtiAb (i|tir- in Donegal), 

bftiottÁn (bneAttÁn), a fool, from bfteAtt 

gujiA mAit A5ac«=50 ^ Aib mAic ajac. 

rni-cotjtom, a tight place. 

T)utftAéc, something more than the da«. 

OijieAmnAije, comp. of oifteAthnAC, fit. 

Cuimit, rub. 

•^5 bjteit (hens), laying eggs. 

An bob a buAtA-ó aiji, how the tables were turned on him. 

Aft a ióifi, in pursuit of him, on his track. 

50 fóJAncA, excellent. 

Tj'f onn, in hope of, 

1TlA|\bÓ'l5 (ttlAjlbOCAIT)), Will kill. 

A5 bjiAit ojirn, depending on me, expecting me, 
$4fifix>A Aft-o, táicfteÁn a' tlinnce, field names. Objects of the Gaelic League. rN ^X^K3^ i. TI 2. 1 Author ~ f Triqh as the National 

U0328 
BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same. LeADAtt £ 

" Cfte O'Groun BOSTON COLLEGE F 
A 
E abli 
Dis sim 
cou pro 
peo 
witl 

Mis 
che peo 
of a 
— A and 

tÍOE 
it 

fori 

AT) 4 IrisA 
it 

the star Date Due 


aim ga ma ct iclhu tt 4to.;p.p.XIY.+378: '"'^g'g-, Q1 161777 6 - O net 
5 ,. 9 „ 

i admir- 
I College s. 

y style, se 
e read, we 

jrd. 

"e the new 

the Irish 

"in interest ": will long 

"cnong our 

at a copy 

"; League.* 

"sympathy, 
in obligs- i^t f o t>o n 

"lObAlfl AJ1 
i " leAOA|1 ad across 
deas and 

5 been the 

-ientiously customary 
in a few fulfi 
and 

"1 
life 
years, w 

" We could hold our own with any country in the world in artistic 
book production, judging by this immensely creditable sample." — Irish 
Times. 

" We hope that this great work, so reverently composed and carefully 
executed, will take a prominent place on every Irish bookshelf. — Celtia. 

Dublin: M. H. GILL & SON, Ltd., SO Upper O'Connell Sfc 
London: DAVID NUTT, Longacre. 1 


^ Book Publishers, 
Lithographic and Letterpress Printe COMMERCIAL PRINTING A SPECIALTY. THE LEADING HOUSE 

FOR 

IRISH PRINTING. — Winter» of "An CtAVoe-Arh souns" and "misleAt>Att 

fiA s^cóitse." 

MANUSCRIPTS TBAHSLATED into IRISH— CORREGTHESB GUARANTEED 

* 

emQUMem invited. Apply to Manager : 

63, 69, 70, and 71 GREAT STRAND STREET, 

DUBLIN.